Eigen graf:
Een eigen graf is een particulier graf. Bij een eigen graf heeft de rechthebbende minimaal twintig jaar de beschikking over het nieuwe graf. In overleg met de beheerder kan gekozen worden voor een langere periode. Daarna kan er steeds met tien jaar verlengd worden. In een eigen graf is plaats voor twee overledenen. In eigen graven kunnen urnen bijgezet worden.

Kindergraf:
Voor kinderen tot vier jaar zijn er speciale kindergraven.

Urnengraf:
Er zijn speciale urnengraven met de afmetingen honderd bij zestig centimeter. Een urnengraf is een particulier graf voor een of meer urnen

Algemeen graf:
Een algemeen graf is bij het bestuur in beheer. In een algemeen graf worden geen familieleden bijbegraven. Het graf wordt voor tien jaar uitgegeven en wordt daarna geruimd.

Columbarium (urnenmuur):
Op de begraafplaatsen zijn diverse columbaria (urnenmuren) geplaatst, waarin urnen worden geplaatst in een open of gesloten nis. In een open nis kan een speciale klimaatbestendige stenen urn geplaatst worden, die goed bevestigd wordt. In de overblijvende ruimte in de nis bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van gedachtenisvoorwerpen of bloemen. Op de sluitplaat van een gesloten nis kan een tekst aangebracht worden op eenzelfde wijze als bij grafmonumenten.

Asverstrooiing:
Verschillende velden op de begraafplaatsen zijn voor asverstrooiing ingericht.

Basiskosten begraven:
De kosten voor een begrafenis bestaan uit de kosten van begraving, het grafrecht en de bijdrage voor het algemeen onderhoud.
Basiskosten columbarium (urnenmuur):
De kosten voor het plaatsen van een urn in een columbarium bestaan uit de kosten van bijzetting, het recht van nis en de bijdrage voor het algemeen onderhoud.