Plantagehof

In 2007 is Plantagehof in gebruik genomen als de nieuwe begraafplaats in Culemborg. Plantagehof vormt een bestuurlijke eenheid met de oude begraafplaatsen op de Achterweg, maar heeft een eigen toegangspoort en terrein. De markante toegangspoort is te bereiken via de ruime parkeerplaats aan de Achterweg.

Op Plantagehof leidt een breed verhard pad naar het midden van het terrein, waar witte obelisken staan op een ommuurd plein. Het is een bijzondere plek die mogelijkheden biedt voor een bijeenkomst in de open lucht. Aan het eind van het pad staat de klokkenstoel op een eilandje. De klok kan geluid worden tijdens de begrafenisplechtigheid. Naast graven heeft Plantagehof ook een urnenmuur en een veld voor asverstrooiing.

Herkomst naam

De naam Plantagehof was de winnende naam bij de opening in 2007. Het bestuur had voor de naamgeving van de begraafplaats een prijsvraag uitgeschreven. De naam Plantagehof is ontleend aan het stadspark De Plantage dat aan de begraafplaats grenst. Dit stadspark van Culemborg, is in 1850 ontworpen door de beroemde tuinarchitect L.P. Zocher en aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het oorspronkelijk ontwerp is goed zichtbaar tijdens een wandeling over de slingerende paadjes en langs de waterpartijen. Het getuigt van historisch besef dat de gemeente Culemborg het ontwerp in tact gehouden heeft. Het aantal aanpassingen is in de loop der tijd beperkt gebleven. Dit stadspark garandeert dat de begraafplaats blijvend op een rustige en groene plek gesitueerd is.

Het bestuur heeft voor de naam Plantagehof gekozen, omdat de naam verwijst naar een historische plek in de gemeente en ook verbonden is aan natuur en herinnering.